Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Stránky Ubytování U Meruněk Třebenice
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Terapie s kameny

Terapeut: Jana Paseková

www.janapasekova.cz, mob: 777 839 215,  mail: VaseJohanka@seznam.cz

 

Samotná terapie spočívá v uvědomění si reality našeho života, resp. vztahů v našem životě tady a teď a následovném vědomém nasměrování našeho života pozitivním, láskyplným a radostným směrem. Jedná se o terapii, která vychází z Duše každého klienta, terapii, která se nedá „vymyslet“ ani „řídit“ hlavou, a která vychází z naší intuice, našeho nitra, našeho Srdce, chcete-li.

V úvodu si klient tzv. vyloží svůj život doslova na stůl, a tak dostane příležitost podívat se na svoji „přítomnost“ s nadhledem a zároveň ji vidět takovou, jaká ve skutečnosti je, anebo lépe řečeno, jak ji doopravdy cítí a prožívá.

Dále klient dostane příležitost procítit si možnosti, které mohou jeho realitu ovlivnit pozitivním a pro něj ideálním směrem tak, aby byly v souladu se zájmy všech i v souladu se zákony Vesmíru. Uvědomit si svobodnou vůli a možnost „vzít“ život do svých rukou a svobodně si zvolit z nekonečné řady řešení, která nám život v každém okamžiku poskytuje a nabízí. V této chvíli se také projeví, do jaké míry jsme si svých možností vědomi a jak svobodní jsme.

Závěrem vstupují do této terapie „hrou“ mechanismy, které zastupuji já, a které celou – vědomě zvolenou cestu zharmonizují, ucelí a dotvoří. Tento celý proces je zcela jistě možné brát za ukončení stávajícího, za vědomou změnu, a především počátek nové reality Vašeho života, podporu Vašeho sebe – vědomí a vnímání práva svobodné volby, za vystoupení ze světa iluzí, ve kterém se mnozí neustále donekonečna nachází…

Přijďte rozpoznat, dozvědět se, uvědomit si, zvolit si, změnit a uchopit život tak, aby stálo za to BYTÍ TADY A TEĎ.

 

Terapie s kameny   500,-Kč (délka trvání 2-3 hodiny), každá další hodina 200,-Kč