Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Stránky Ubytování U Meruněk Třebenice
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Malo­vá­ní man­dal (sku­pi­no­vá tea­pie)

Tera­peut: Jana Pase­ko­vá

www.janapasekova.cz, mob: 777 839 215,  mail: VaseJohanka@seznam.cz

Milí přá­te­lé, pokud Vás uví­tám v naší sku­pi­ně „Malo­vá­ní man­dal“ pře­de­vším Vám chci popřát mno­ho krás­ných chvil, kte­ré si vzá­jem­ně uchys­tá­me a pro­ži­je­me. Malo­vá­ní man­dal je jed­nou z mno­ha krás­ných cest sebe­po­zná­ní – to cítím, to vím, to jsem. Roz­bo­rem barev a způ­so­bu malo­vá­ní pra­cu­je­me na sobě, svých pro­blé­mech a psy­chic­kých blo­cích.

 

Dél­ka semi­ná­ře: cca 5 hodin!  A pro­to:    občer­stve­ní – kdo co při­ne­se

Cena: 250 Kč/os

V ceně jsou obráz­ky man­dal, pas­tel­ky, káva, čaj.