Ubytování U Meruněk

Ubytování České středohoří Třebenice

České středohoří ubytování u Meruněk

Stránky Ubytování U Meruněk Třebenice
Ubytování U Meruněk Třebenice v Českém středohoří

Kde nás najde­te?

Jsme aktiv­ní i na Face­boo­ku, kde v řádu něko­li­ka chvil zod­po­ví­me všech­ny vaše otáz­ky. Naše uby­to­vá­ní však najde­te na
této adre­se.
Sta­rá stru­ha 253, 411 13 Tře­be­ni­ce, par­ko­vá­ní na pozem­ku — vjezd z uli­ce Lipo­vá
Jsme vám k dis­po­zi­ci i na:
Tele­fon: +732 468 456
Email: marpatrov@gmail.com

Napiš­te nám

Pokud si chce­te rezer­vo­vat pokoj nebo máte jaké­ko­liv otáz­ky, kon­tak­tuj­te nás přes ten­to for­mu­lář.